Általános cégadatok:

 

 

 

Társaság neve:

 

 

Unicap Befektetési és Iparági Akvizíciós Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

 

Társaság rövidített neve:

 

Unicap Nyrt.

 

Székhely:

 

1143 Budapest, XIV., Ilka utca 31.

 

Cégjegyzékszám:

 

01-10-045992

 

Adószám:

 

14300200-2-42

 

Telefon :

 

+36-1-801-91-60

 

Fax:

 

+36-1-801-91-61

 

E-mail:

 

info@unicap.hu

 

Web:

 

www.unicap.hu

 

Fő tevékenység:

 

 

6820 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése

 

Könyvvizsgáló:

 

Audit Service Kft.

 

Kapcsolattartó:

 

Pullai Árpád

 

Jegyzett tőke:

 

 

1.900.000.000 Ft (19.000.000 db 100 Ft névértékű törzsrészvényben)

 

 

Részvény adatok:

 

 

 

 

 

 

Részvény neve:

 

UNICAP Törzsrészvény

 

ISIN kód:

 

HU0000093190

 

Névérték:

 

100 Forint

 

Kibocsátott mennyiség:

 

19.000.000 darab

 

Kategória:

 

Részvény B

 

 

 


 

 

A társaság tulajdonosi struktúrája:

 

 

 

TULAJDONOS NEVE

RÉSZVÉNYEK
Darab

TULAJDONRÉSZ

DR. ÁGOSTON ATTILA

2 417 083

12,72%

FÜZESI ZOLTÁN

166 667

0,88%

DR. HAVAINÉ MALY ESZTER

2 916 667

15,35%

LEGEZA PÉTER

833 333

4,39%

NÉMETH LÁSZLÓ

2 208 333

11,62%

PÉCZELINÉ MORGÓS KATALIN

833 333

4,39%

SIGMOND ALBERT

624 584

3,29%

ÁGOSTON AND SON KFT.

9 000 000

47,37%

Összesen

19 000 000

100%